U bent hier

Zorgpact RijnGouwe

U ziet elke dag in de praktijk de grote uitdagingen waar we voor staan. Transitie en transformatie vragen om andere kwaliteiten van medewerkers. Om de actuele ontwikkelingen in zorg en welzijn te ondersteunen, heeft het kabinet het Zorgpact in het leven geroepen. Het is nu tijd om samen stappen te zetten; nieuwe initiatieven te starten en toekomstbestendige plannen binnen onze regio te ontwikkelen.

In 2016 organiseerde Care2Care 3 succesvolle regionale bijeenkomsten Zorgpact RijnGouwe: Samen voor Zorg en Welzijn.

3 Bijeenkomsten waar het draaide om de samenwerking tussen de 3 O`s (Overheid, Onderwijs en Organisaties) en waarbij er ruimte is gecreeerd voor het presenteren en delen van initiatieven uit de regio, kennis uit te wisselen, elkaar te nethousiasmeren en met elkaar te netwerken.

Tijdens de 3 bijeenkomsten hoorden deelnemers van ervaringsdeskundigen hoe de samenwerking tussen Onderwijs, Overheid en Organisaties zo vormgegeven wordt of kan worden, dat professionaliteit van de dienstverlening geborgd blijft. men kreeg handvatten aangereikt hoe zelf stappen te zetten in het toekomstgericht opleiden en scholen van professionals.

De bijeenkomsten in Leiden en Alphen aan den Rijn kenmerkten zich door Marktplaats (initiatieven presenteerden zich) en een ronde Kennisproeverijen (verdiepende sessies rondom een onderwerp.

Zo blijven we beschikken over perspectief, de juiste kennis en vaardigheden en wordt een goede aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt gewaarborgd.

Ander karakter

De bijeenkomst in Gouda kende een iets ander karakter. De bijeenkomst moest een agenda opleveren!

Na de opening kregen de aanwezige marktplaats-standhouders de gelegenheid zich te presenteren. In een pitch bleek hoe zij de samenwerking tussen de drie O’s (Organisatie, Onderwijs en Overheid) vormgegeven hebben én wat daarin hun tip voor de agenda in Hollands-Midden zou zijn.

Daarna gingen we met alle aanwezigen in gesprek hoe we die in regio Midden-Holland in 2017 gaan ontwikkelen. Wat is er voor nodig en hoe krijgt die agenda vorm? Via een brainstorm wisten we dankzij de verschillende achtergronden en verschillende kennisniveaus van de deelnemers tot een succesvol resultaat te komen. 

Deze agenda wordt de komende weken verder vormgegeven en uitgebouwd. Van dat proces doen we (ook hier) verslag.

Terugblik op zorgpact RijnGouwe

Een samenvatting van de bijeenkomsten vindt u hier:

Van elke bijeenkomst is een impressie in beeld en geluid gemaakt, kijk hiervoor op het Youtube kanaal van Care2Care

 

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen over Zorgpact kunt u contact opnemen met Chris Boeijinga via (0182) 356035

Onderwijs-Arbeidsmarkt