U bent hier

Uitstroomonderzoek

Eerste resultaten landelijk uitstroomonderzoek zorg en welzijn bekend

Van de werknemers die hun werkgever in Zorg en Welzijn verlaten, wil ruim tachtig procent in de toekomst weer in de sector werken dan wel blijven werken. Dit blijkt uit de eerste cijfers van het landelijk Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn van RegioPlus, onder werknemers in cliëntgebonden functies. Als belangrijkste reden om te kiezen voor een andere baan geven zij aan een nieuwe stap te willen zetten, hetzij in een nieuwe functie of binnen hun huidige werkzaamheden. Bijna driekwart van alle uitgestroomde medewerkers blijft binnen de sector werken.

Ruim één op de vier uitstromende werknemers was korter dan een 1 jaar in dienst bij zijn of haar werkgever. Gevraagd naar datgene wat werkgevers hadden kunnen doen om het vertrek te voorkomen, wijzen uitstromende werknemers met name op een betere communicatie door de leidinggevende en het bieden van meer loopbaanmogelijkheden. Zo’n 40% geeft aan dat de uitstroom slechts in beperkte mate door de werkgever voorkomen had kunnen worden.
 ​

Regionale verschillen

In Zuid-Holland werden het type dienstverband / contracturen en de privésituatie vaker als vertrekreden opgegeven dan in de rest van Nederland. De top drie van vertrekredenen kwamen wel overeen met het landelijk gemiddelde.
Projectleider Maartje Bouwens bij werkgeversorganisatie Care2Care geeft aan: “De eerste resultaten voor Zuid-Holland vertonen slechts kleine verschillen met de landelijke resultaten. Interessant is te kijken hoe deze verschillen zich gaan ontwikkelen naarmate het onderzoek vordert.”
 

Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn

Het beperken van uitstroom van werknemers in de Zorg en Welzijnssector staat hoog op de agenda. Vanwege de aanhoudende personele tekorten is het belangrijk om niet alleen in te zetten op extra instroom van personeel, maar zeker ook op behoud van huidige medewerkers.
 
Informatie over het ‘wie’, ‘waarom’ en ‘waarheen’ van vertrekkende medewerkers was tot nu toe nauwelijks beschikbaar. De regionale werkgeversorganisaties Zorg en Welzijn, verenigd in RegioPlus, hebben daarom samen een doorlopend uitstroomonderzoek opgezet. Met de uitkomsten kunnen deelnemende organisaties gericht actie ondernemen om de (ongewenste) uitstroom van hun personeel terug te dringen. Ruim 250 zorg- en welzijnsorganisaties doen inmiddels mee met het onderzoek. Zij hebben toegang tot een eigen online dashboard, waarin ze hun resultaten kunnen benchmarken met andere organisaties in hun branche en regio.
 
Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksbureau Presearch. Vertrekkende medewerkers ontvangen een link naar de vragenlijst, die ze online en anoniem kunnen invullen. De eerste resultaten van dit doorlopende onderzoek zijn nu bekend en samengevat in een factsheet. Deze factsheet toont cijfers voor de periode juni t/m september 2019, voor de cliëntgebonden functies, exclusief de branche Kinderopvang (2.091 respondenten). De komende tijd zal het aantal deelnemende organisaties en respondenten verder worden uitgebreid.
 

Deelnemen aan het uitstroomonderzoek?

Neem dan contact op met Maartje Bouwens (projectleider) via maartje@care2care.nl.