U bent hier

Partners en inkoopvoordelen

 

Zorg en Zekerheid is een regionale zorgverzekeraar die dichtbij de mensen staat. Met de juiste zorg op de juiste plek, maar ook met maatschappelijke initiatieven die de samenleving socialer maken en daarmee gezonder. Zorg en Zekerheid werkt kleinschalig en regionaal, zonder winstoogmerk.
Zorg en Zekerheid ondersteunt Care2Care in haar activiteiten op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid en Innovatie.

 

Begin november heeft het ministerie van VWS de campagne 'Ik Zorg' gelanceerd. De vele foto's en verhalen van medewerkers laten zien hoe divers, boeiend en afwisselend werken in zorg en welzijn is. Op www.ontdekdezorg.nl is informatie te vinden over leren en werken in zorg en welzijn, vacatures, loopbaanondersteuning en een mogelijkheid voor persoonlijk contact via een regionaal contactpunt.
De vacatures die op de website van Care2Care worden geplaatst worden automatisch doorgeplaatst op de landelijke website www.ontdekvacaturesinzorgenwelzijn.nl

De vacatures van uw organisatie ook plaatsen op de website van Care2Care en daarmee op de landelijke website? Neem voor informatie contact op met Susan Sirag via (0182) 35 60 35 of info@care2care.nl

 

 

 

Care2Care heeft een raamovereenkomst gesloten met Finestri Subsidie Management BV. Finestri heeft een heldere kijk op subsidies en die helderheid bieden zij ook graag aan de participanten van Care2Care. Zij begeleiden u bij het hele (subsidie)traject, van kans tot maximale benutting. De dienstverlening is gericht op het maximaliseren van de subsidieopbrengst tegen zo laag mogelijke klantinspanning. Hierbij ligt de focus op de ondersteuning bij de administratieve verantwoording door het inzetten van een projectcontroller en middels diverse digitale tools en rekenmodellen.

In het doolhof van subsidies en fondsen weet Finestri samen met u de weg te vinden. Er zijn namelijk meer mogelijkheden dan u denkt!
Heeft u wel eens gedacht aan thema’s als opleidingen, duurzame inzetbaarheid, screenen van nieuwe medewerkers, zorginnovatie, veiligheid, vaccinaties, aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt (al dan niet met private partijen)? 

Een voorbeeld voor de sector verpleeghuiszorg zijn de middelen in het kader van het programma Waardigheid en Trots, waar u nog tot 1 mei gebruik van kunt maken.

Dat Care2Care juist met Finestri een raamovereenkomst heeft gesloten is gebaseerd op de positieve ervaringen binnen het Sectorplan Zorg. Voor enkele organisaties verrichten zij de totale ondersteuning. En dat blijkt zich uit te betalen: door een adequate ondersteuning en tijdige aanlevering van de vereiste gegevens kunnen betrokken werkgevers volledig voldoen aan hun administratieve verplichtingen. En zo wordt de subsidieruimte maximaal benut.

Voor organisaties die ook een maximaal subsidieresultaat willen behalen is binnen de raamovereenkomst voor onze participanten een kortingstarief afgesproken van 10% op de reguliere tarieven.

Bent u benieuwd wat de kansen voor uw organisatie zijn en/of ziet u op tegen de verantwoordingsverplichtingen en administratieve rompslomp? Neem dan vrijblijvend contact op met Raymond van de Peppel van Finestri via 06-44430233 / rvandepeppel@finestri.nl.

 

 

Concreet inzicht en praktische ondersteuning in de complexe en veranderlijke wereld van inzetbaarheid, arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid

In samenwerking met Care2Care heeft Aon voor u een gericht aanbod van advies en dienstverlening om te zorgen voor de best mogelijke invulling die u als zorgorganisatie kunt geven aan de uitvoering en financiering van WGA en Ziektewet, maar ook gezondheidsbeleid en duurzame inzetbaarheid. Deze samenwerking betekent voor u als aangesloten werkgever directe toegang tot alle expertise en oplossingen van Aon.

Voor zorg- en welzijnsorganisaties vormen Ziektewet en WGA belangrijke onderwerpen vanwege een groot financieel en organisatorisch belang om steeds de juiste keuzes te maken. Er staat veel op het spel: beheersing van kosten, voldoen aan wet- en regelgeving, beperken van operationele belasting maar ook goed werkgeverschap, inzetbaarheid van medewerkers en imago als werkgever.

Lees hier meer over het aanbod Aon voor de leden van Care2Care