U bent hier

Participatiewet / Quotumregeling

Inclusieve Arbeidsmarkt: werkzekerheid voor iedereen

Iedereen die wil en kan werken moet aan de slag kunnen. Want werk zorgt voor economische en financiële zelfstandigheid, draagt bij aan het gevoel van eigenwaarde en levert een bijdrage aan een sterke, regionale economie. Om iedereen in onze regio aan het werk te krijgen bundelen werkgevers, werknemers, gemeenten, UWV en onderwijsorganisaties hun krachten.

De Inclusieve Arbeidsmarkt is een arbeidsmarkt waaraan mensen zoveel mogelijk en duurzaam meedoen, niet kijkend naar beperkingen maar naar de mogelijkheden. Onder deze noemer worden arrangementen ontwikkeld van werk naar werk, van school naar werk en van uitkering naar werk. Zo worden netwerken van, voor en door werkgevers opgezet om te voorkomen dat werknemers werkloos worden, opleidingen ontwikkeld die aansluiten op de vraag van werkgevers en door gemeenten en UWV intensief samengewerkt om mensen met een uitkering aan werk te helpen. Het doel is om zoveel mogelijk mensen werkzekerheid te bieden en daarmee al het arbeidspotentieel in de regio te benutten.