U bent hier

Mbo-opleidingenmarkt (Leiden)

09-10-19 16:00
Locatie: 
Hooglandse kerk, Nieuwstraat 20, Leiden

Ieder jaar vindt in oktober de mbo-opleidingenmarkt plaats in de Hooglandse kerk in Leiden. De mbo-opleidingenmarkt wordt georganiseerd door de Stichting Ons Platform.
Ons Platform: twintig scholen met focus op overstap! In de regio Holland Rijnland werken 15 VO-scholen en 5 mbo-instellingen, vanuit een gedeelde missie en visie, nauw met elkaar samen aan thema’s die te maken hebben met 'aansluiting, overdracht en doorstroom’ in het onderwijs. De samenwerking tussen de scholen wordt hierbij geïnitieerd, aangestuurd en/of gecoördineerd door de Stichting Ons Platform. https://onsplatform.nl/

 

De mbo-opleidingenmarkt
De mbo-opleidingenmarkt wordt door decanen, ouders en leerlingen van het vmbo gezien als een belangrijke eerste aftrap in het proces van oriëntatie op mbo-opleidingen. Op de vmbo-scholen worden de leerlingen voorbereid op dit evenement. Ook ouders worden hierin betrokken. Dat zorgt ervoor dat de ouderbetrokkenheid hoog is. De meeste leerlingen bezoeken de beurs met beide ouders. In oktober 2018 mocht de opleidingenmarkt ruim 5000 bezoekers verwelkomen.

De mbo-instellingen; ROC Mondriaan, Wellantcollege, de Leidse Instrumentenmaker-school (De LiS), het Hout- en Meubileringscollege (HMC), het Grafisch Lyceum Rotterdam (GLR), het ROC Nova College, STC Group en mboRijnland zorgen er met elkaar voor dat vmbo-leerlingen met hun ouders goed geïnformeerd worden over de mogelijke opleidingen.    

In het keuzeproces gaat het niet alleen maar over het najagen van een droom, maar ook over de realiteit van morgen. Vragen: is in dat wat ik wil/of waar ik voor kies, later ook nog wel werk te vinden en hoe ziet dat werk van morgen er dan uit?

SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) en Onderwijs-arbeidsmarkt regio Rijnstreek geven samen vanuit hun stand aan ouders en leerlingen nuttige informatie over de arbeidsmarkt en het loopbaanperspectief in relatie tot de verschillende opleidingen. Daarmee is voor wat betreft de eerste vraag al wel in een behoefte voorzien, maar het verhaal over het werk van morgen ontbreekt. Dat moet je kunnen zien!

De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op, waarbij de grens tussen ICT en techniek vervaagt. Zo ontstaat een nieuw werkgebied, Smart Technology, dat een cruciale rol speelt/ gaat spelen in onze economie. Door de technologische ontwikkelingen zijn er veel veranderingen in de manier van werken in alle sectoren en worden andere vaardigheden en kennis door het bedrijfsleven gevraagd. Het onderwijs moet daar in samenspraak met het bedrijfsleven op anticiperen om er voor te zorgen dat de arbeidskrachten van morgen inhoud/invulling kunnen geven aan die veranderende vraag. Waar leiden wij onze vmbo-leerlingen voor op en hoe maken wij nu al zichtbaar waar onze vmbo-leerlingen mee te maken gaan krijgen in het werk van morgen?

Voor de invulling van een ruimte per domein is er nog plek voor bedrijven die:

  1. Zich in het voedingsgebied van de mbo-scholen (ROC Mondriaan, Wellantcollege, de Leidse Instrumentenmaker-school, het Hout- en Meubileringscollege, het Grafisch Lyceum Rotterdam, het Nova College, STC Group of mboRijnland bevinden.
  2. Het werkterrein Smart Technologie al hebben ondergebracht in de werkprocessen.
  3. Geaccrediteerde stageplekken of leerbanen voor studenten van boven genoemde Mbo-scholen aanbieden, zodat stagebegeleiders en stagiaires vanuit hun opleiding hieraan gekoppeld kunnen worden.
  4. Het werkterrein c.q. de branche vertegenwoordigen, waar tussen nu en vijf jaar voldoende stageplekken, leerbanen en ruim voldoende kansen op werk aanwezig zijn.

 

De inrichting/invulling van de ruimte van een domein

De inrichting/invulling van de ruimte van een domein wordt door één van de eerder genoemde mbo-scholen gecoördineerd. De scholen zorgen er in samenspraak met bedrijven en/of brancheorganisaties voor dat de activiteiten in de beschikbare ruimte actueel, uitdagend en innovatief zijn. In de beschikbare ruimte gaat het er niet om dat het bedrijf zich gaat profileren en dat opleidingen gepromoot/gepresenteerd worden. De naam van een bedrijf mag wel zichtbaar zijn. Medewerkers van het bedrijf, stagebegeleiders en stagiaires zoemen vanuit de bedrijfspresentatie/doe-activiteiten vooral in op de werkzaamheden i.r.t. opleidingskeuze. Juist dat maakt het interessant en uitdagend voor de vmbo-leerlingen en hun ouders. De brancheorganisaties kunnen hier zelf ook nog een rol pakken door in de beschikbare ruimte algemene informatie te verstrekken over de branche.

 

Sponsoring en aanmelden van uw bedrijf

De kosten van dit evenement worden gedragen door de deelnemende scholen. Ook het Ondernemersfonds Leiden draagt bij. De meeste kosten zitten in de huur van de Hooglandse kerk en de catering. Naast uw aanmelding wordt ook sponsoring op prijs gesteld. Eventuele sponsoring is voor het gebruik van de ruimte, de associatie van uw bedrijf met kansrijke beroepen en het gebruik van stroom en catering. Wij denken niet aan grote bedragen.

Wanneer uw bedrijf voldoet aan de eerder genoemde criteria 1 t/m 4, dan ziet Ons Platform de aanmelding van jouw organisatie met belangstelling tegemoet. Je kunt jouw bedrijf aanmelden via het volgende e-mailadres: m.koole@rocmondriaan.nl. Graag in de mail jouw personalia en een link naar de website van jouw bedrijf opnemen.

De mbo-opleidingenmarkt 2019 is op:

woensdag 9 oktober van 16.00 – 20.00 uur en  donderdag 10 oktober van 16.00 – 20.00 uur

Locatie  Hooglandse Kerk, Nieuwstraat 20, 2312 KC Leiden.

Heb je nog vragen, neem dan contact op met Ronald Stam (projectleider Ons Platform) info@onsplatform.nl – mobiel: 06-10540994 of Marleen Koole m.koole@rocmondriaan.nl

Informatie