U bent hier

Werken aan behoud is werken aan duurzame inzetbaarheid

Misha Hage
11 november 2019

Waddinxveen - Werken aan behoud heeft alles te maken met werken aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Afgelopen jaren is er binnen de sector zorg en welzijn – met succes - veel aandacht besteed aan de instroom van medewerkers. Helaas zien we ook nog steeds hoge uitstroom en uitval. Medewerkers verlaten de sector, gaan met pensioen of verzuimen.

In tijden van toenemende krapte op de arbeidsmarkt en een groeiende zorgvraag is behoud essentieel. Dit heeft alles te maken met aandacht voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

 

Uitstroom naar andere sectoren

In 2018 verliet bijna 1 op de 5 medewerkers in de regio Rijn Gouwe een zorg- of welzijnsorganisatie. Hiervan verliet maar liefst 42% de sector. Hoge aantallen, maar dit zijn wel medewerkers die we ook in de toekomst nodig hebben. Meer informatie over de arbeidsmarkt in zorg en welzijn in onze regio is te vinden in de factsheet.

 

Verzuimtoename

Het verzuim binnen de sector is langzaam aan het stijgen. Verwacht wordt dat door de toenemende vergrijzing in de sector het verzuim nog verder zal stijgen. Op dit moment is 38% van de medewerkers in onze regio 45 tot 55 jaar. En bijna 12% is 55 jaar of ouder. Er is trouwens een verband tussen verzuim en leeftijd: oudere medewerkers melden zich in het algemeen niet vaker ziek, maar het verzuim duurt wel langer. Het verzuim stijgt dan vooral door leeftijdsgebonden klachten aan het bewegingsapparaat. Op het moment dat het personeelsbestand steeds ouder wordt, stijgt het verzuim binnen de organisatie dus ook.

Ouder wordende medewerkers is uiteraard niet te voorkomen. Maar aandacht voor duurzame inzetbaarheid kan wel bijdragen aan het verminderen of voorkomen van verzuim en uitstroom.  

 

Waar gaat duurzame inzetbaarheid over?

Duurzame inzetbaarheid gaat over vier thema’s:

Model volgens TNO-arbeid

 

Uitgangspunt is dat er in de dialoog tussen leidinggevende en medewerker aandacht is voor deze thema’s. Waarbij zowel de leidinggevende als de medewerker ieder een verantwoordelijkheid hebben.

 

 

De dialoog over duurzame inzetbaarheid

Om verzuim terug te dringen en uitstroom te voorkomen is aandacht voor duurzame inzetbaarheid van belang. Het begint met kleine dingen. Even snel een patiënten tillen, zonder de tillift, gaat sneller. Want we hebben het al zo druk. Of toch even doorwerken in de pauze, om nog meer achterstand te voorkomen. Op korte termijn heb je hier profijt van, maar op langere termijn heeft dit alleen maar negatieve effecten.

Als leidinggevende heb je hier een sturende en motiverende rol in. En als medewerker heb je de verantwoordelijkheid om goed voor jezelf te zorgen. Ga met elkaar het gesprek aan over zaken die de medewerker bezig houden of die van invloed kunnen zijn op het werk. Nu of in de toekomst. Dat is de dialoog over duurzame inzetbaarheid.

 

En hoe kan Care2Care hierbij ondersteunen?

Care2Care ondersteunt de aangesloten werkgevers door onderlinge uitwisseling van ervaringen te faciliteren en het organiseren van diverse bijeenkomsten rondom duurzame inzetbaarheid en workshops en masterclasses met als doel om medewerkers voor de sector zorg & welzijn te behouden. En kunnen we advies op maat geven aan de aangesloten werkgevers.