U bent hier

Regionaal actieplan (RAAT): Samen Sterk voor Rijn Gouwe!

Marja van Schoneveld
21 november 2017

De huidige en toekomst situatie op de arbeidsmarkt vraagt om verandering. Demografische en economische ontwikkelingen benadrukken de noodzaak van voldoende competente, gezonde en gemotiveerde medewerkers die in staat zijn tot aan de pensioenleeftijd, of zelfs nog daarna, aan het arbeidsproces te kunnen deelnemen. Als we nu niets extra doen, kan het tekort aan zorgprofessionals oplopen tot tussen 100 en 125 duizend personen. Deze opgave vraagt een enorme inzet op het aantrekken van nieuwe mensen voor de sector én goed werkgeverschap om huidige medewerkers zo goed als mogelijk te behouden.

Veel organisaties en regio’s in Rijn Gouwe werken al hard aan oplossingen. Ze voeren acties uit of bereiden deze voor. Wij concluderen dat het huidige ervaren tekort verder gaat dan de urgentie van vandaag en dat samenwerken noodzakelijk is. Het arbeidsmarktprobleem is niet alleen een tekort aan personeel, het gaat ook om frictie en mismatch. De frictie komt terug in moeilijk vervulbare vacatures en de mismatch wijst in het bijzonder op de achtergrond en kwaliteiten van werkzoekenden. Daarnaast leidt het vastgestelde kwaliteitskader verpleeghuiszorg tot een extra arbeidsmarktopgave.

Daarom introduceert Care2Care het actieprogramma ‘Samen sterk voor Rijn Gouwe!’. Met dit actieprogramma bundelen wij onze krachten. Een daadkrachtige aanpak met concrete acties en oplossingen voor de korte en lange termijn. Ons actieprogramma bestaat uit vijf richtlijnen:

Actielijn 1: Verhogen van de instroom- en opleidingscapaciteit

Actielijn 2: Verhogen van het opleidingsrendement

Actielijn 3: Verminderen van het verloop in de sector (externe uitstroom)

Actielijn 4: Verminderen van onderlinge concurrentie tussen zorgorganisaties

Actielijn 5: Vernieuwing

De komende weken gaan we onze participanten benaderen voor deelname aan het actieprogramma.  We attenderen hen hierbij op het feit dat ondertekening van de intentieverklaring (verkorte versie van het actieprogramma ‘Samen Sterk voor Rijn Gouwe!’) een randvoorwaarde is om gebruik te kunnen maken van de subsidieregelingen van SectorplanPlus.

Voor meer informatie over het actieplan kun je hier terecht.