U bent hier

RAAT 2.0 wat vindt de commissie in de zorg ervan?

Alwin Lusing
17 december 2019

Wat vindt de commissie in de zorg ervan?

Op 1 oktober jl. vond er een gesprek plaats tussen de Commissie in de zorg onder voorzitterschap van Doekle Terpstra en een gespreksdelegatie uit de regio Rijn Gouwe (waaronder de leden van de RegieRAAT).

“De commissie ziet een regio, die stappen heeft gezet in de samenwerking. Het hbo kan actiever betrokken worden. Belangrijk blijft om de  gemeentes te blijven betrekken. Het is belangrijk door te gaan met de activiteiten en projecten die van in vloed zijn om de arbeidsmarkt tekorten kleiner te doen worden, gebruikmakend van kwantitatieve gegevens. De commissie adviseert de regio om de activiteiten op het gebied van behoud voort te zetten en te versnellen waar mogelijk. Verder raadt de commissie de regio aan om in gezamenlijkheid te komen tot één experiment. Een experiment dat het werk echt anders dan nu organiseert. En dat de medewerker in staat stelt haar werk zo goed mogelijk te kunnen doen binnen zo min mogelijk kaders en vanuit de visie van de regio."