U bent hier

Inspiratiebijeenkomst ‘Alle talenten benutten voor de zorg’

Misha Hage
10 juli 2019

Werkgevers hebben grote behoefte aan talentvolle mensen in de zorg. Veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt staan te springen om aan het werk te gaan. Dat biedt kansen en mogelijkheden! Ben je benieuwd hoe dit succesvol aan te pakken? Kom dan naar de inspiratiebijeenkomst ‘Alle talenten benutten voor de zorg’ op donderdagmiddag 5 september 2019.

 

Inspirerende bijeenkomst

Tijdens deze middag komen HRM-medewerkers van zorgorganisaties, accountmanagers van gemeenten en UWV en stage-coördinatoren van VSO/PRO-scholen bij elkaar om samen deze kans te benutten. Tijdens de bijeenkomst vertellen deskundigen wat er nodig en beschikbaar is, zorgorganisaties uit de regio delen hun succesvolle ervaringen en er zijn praktijktafels waar je vragen kunt stellen, dilemma’s kunt bespreken en samenwerkingen tot stand kunt brengen.

Bij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kun je denken aan schoolverlaters uit het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs, mensen met een Wajong-uitkering, langdurig uitkeringsgerechtigden en statushouders. Met begeleiding op maat kunnen zij prima aan de slag in de zorg. Werkgevers kunnen hierbij praktisch en financieel worden ondersteund.

 

Informatie en inschrijven

De bijeenkomst ‘Alle talenten benutten voor de zorg’ vindt plaats op donderdag 5 september, van 13.00 tot 16.30 uur in Restaurant-Hotel De Sniep (Broekwegschouw 209, 2726 LC Zoetermeer). Deelname is gratis. Inschrijven kan via https://www.aanmelder.nl/talentenvoordezorg.  

De bijeenkomst is voor bestuurders, HRM- en opleidingsprofessionals van zorgorganisaties aangesloten bij Zorgzijn Werkt, Care2Care, ActiZ of VGN, accountmanagers van gemeenten en UWV en stage-coördinatoren van VSO/PRO scholen. Commerciële partijen zijn uitgesloten van deelname. Kijk hier voor het volledie programma.

 

Initiatiefnemers

Deze bijeenkomst is een initiatief van Zorgzijn Werkt, Care2Care, ActiZ en VGN. Om de vijver van potentiële arbeidskrachten te vergroten hebben zij in 2018 met sectorraad Praktijkonderwijs, PO-raad, Lecso, Divosa, UWV, RegioPlus, CNV Zorg & Welzijn en de ministeries van Sociale zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport een intentieverklaring ondertekend. Gezamenlijk faciliteren en bevorderen zij de instroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op de banen in zorg en welzijn. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de RAAT’s (Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten), en bij lopende activiteiten van ActiZ, VGN, UWV en Divosa.

 

Meer informatie

  • De Zorg-voor-werkwijzer: een praktische gids met casusbeschrijvingen per doelgroep en handige schema’s die inzicht geven in mogelijke vormen van begeleiding en tegemoetkomingen voor werkgevers bij het in dienst nemen van een Wajong gerechtigde en een leerling VSO/Pro of een statushouder.