U bent hier

Centrum voor Innovatief Vakmanschap is een feit!

Marja van Schoneveld
19 juli 2018

Op 11 juni hebben 31 partners –werkgevers, onderwijs, gemeenten en andere partijen zoals Care2Care- in Leiderdorp hun handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst inzake het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV). Inmiddels is het aantal partners uitgegroeid tot 39. Voor de financiering wordt van de partijen ook een inbreng verwacht; in geld of in natura. De inbreng van alle partners vormt de cofinanciering voor de subsidieaanvraag die mboRijnland  als penvoerder heeft gedaan in het kader van het RIF (Regionaal InvesteringsFonds).

 

Het CIV richt zich op een drietal onderwerpen die zijn gebaseerd op thema’s die tijdens werkconferenties door deelnemende partijen zijn benoemd:

 

1. Ontwikkelen van modulair en certificeerbaar onderwijs: Het CIV Welzijn en Zorg werkt aan het ontwikkelen van modulair en certificeerbaar onderwijs gericht op actuele en snel ontwikkelende thema’s, zodat studenten meer keuze en regie hebben in hun ontwikkeling en zodat om-, her- en bijscholing interessanter wordt voor zittend personeel en hun werkgevers

2. Hybrideonderwijs in (wijk)labs: Het CIV Welzijn en Zorg biedt door middel van de (wijk)labs een moderne contextrijke omgeving waarbinnen hybrideonderwijs wordt gegeven in structurele samenwerking met en in het werkveld

3. Practoraat Welzijn en Zorg 2030: Het CIV Welzijn en Zorg biedt een practoraat gericht op het ‘het ontwikkelen, verkennen van nieuwe beroepspraktijken voor Welzijn en Zorg 2030 door praktijkgericht onderzoek, waarbij meerwaarde ontstaat voor het werkveld, de studenten en docenten.

 

Na de zomer zal bekend worden of de RIF-subsidie wordt toegekend, maar het CIV gaat sowieso van start. Een mooie en unieke samenwerking.