U bent hier

Nieuws

25 november 2019
Tijdens de Week van Zorg en Welzijn in maart 2019 hebben we in de regio twee zeer succesvolle Festivals georganiseerd. Dit gaan we volgend jaar weer doen op woensdag 18 maart in...
11 november 2019
Waddinxveen - Werken aan behoud heeft alles te maken met werken aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Afgelopen jaren is er binnen de sector zorg en welzijn – met succes...
15 oktober 2019
Sinds maandag 14 oktober zijn de nieuwe tv-commercials van Ik Zorg te zien. Hierin vertellen verschillende professionals uit Zorg en Welzijn waarom zij in die sector werken. De tv...
4 oktober 2019
Afgelopen voorjaar was de Ik Zorg. campagne vooral gericht op studiekiezers. Zij werden bereikt via Snapchat en Instagram. In het najaar gaat een nieuwe publiekscampagne van start...
19 september 2019
Elk jaar vat bureau RegioPlus alle beleidsmaatregelen uit de Miljoenennota samen die relevant zijn voor de zorg- en welzijnssector met het oog op de arbeidsmarkt. De...
6 september 2019
De start van de Ik Zorg-campagne was vooral gericht op studiekiezers. Zij werden bereikt via Snapchat en Instagram. In het najaar gaat een nieuwe publiekscampagne van start, met...
6 september 2019
Sinds het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in maart 2018 het actieprogramma Werken in de Zorg lanceerde, zijn alle betrokkenen hard aan het werk gegaan om...
3 september 2019
Verhaal over tweedaagse Anders & Slimmer Verantwoorden SectorplanPlus Hoe taai het thema ook, Henrieke van Diermen (coach en programmaleider Leren en Ontwikkelen bij Spirit...
22 augustus 2019
Op 11 november wordt er een Gezond & Zeker Regiodag georganiseerd. Alle regionale ergocoaches, veiligheidscoaches, leidinggevenden en P&O en ARBO-professionals zijn...
22 augustus 2019
Goed beleid op duurzame inzetbaarheid vertaalt zich in hogere tevredenheid en betrokkenheid, afname in verloop en verzuim van medewerkers. Ook vertaalt een goed beleid op dit...
22 augustus 2019
1 op de 10 zorgprofessionals is digibeet. Ook wel een digitale starter genoemd. In de ouderenzorg blijkt dit aantal soms op te lopen tot 1 op de 5. In de opleiding van medewerkers...
14 augustus 2019
Ouderen, zieken en gehandicapten die afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning, hebben recht op een veilige zorg- en woonomgeving. En recht op professionals en vrijwilligers om...
16 juli 2019
Zorg- en welzijnsorganisaties die subsidie aanvragen via SectorplanPlus investeren daarmee in nieuwe en gemotiveerde medewerkers voor de sector Zorg en Welzijn. Voor de kosten van...
10 juli 2019
Samen op zoek naar ‘minder administratieve lasten, meer vertrouwen en verantwoorden op basis van gezond verstand’ Verantwoording van geld en activiteiten in de zorgsector is een...
10 juli 2019
Werkgevers hebben grote behoefte aan talentvolle mensen in de zorg. Veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt staan te springen om aan het werk te gaan. Dat biedt kansen en...
9 juli 2019
Jaarcongres HRM in de Zorg – 17 september (’s-Hertogenbosch) Al 13 jaar, met jaarlijks 350 deelnemers, hét jaarcongres voor & door HR, bestuur/directie en lijnmanagers...
8 juli 2019
Betaalbare huisvesting voor nieuwe medewerkers in centrum Leiden Topaz wil de voormalige locatie Groenhoven de komende vijf jaar tijdelijk gaan inzetten als huisvesting voor (...
24 juni 2019
Wat doet een jongeman in flitsend blauw colbert met bloemen en baard in een locatie voor ouderenzorg in Gouda? Dit is de aftrap van de onderwerpen leerklimaat en intersectorale...
17 juni 2019
Duurzame inzetbaarheid is een hot item en niet zonder reden. We lezen elke dag in diverse media waarom het belangrijk is om op een vitale en competente wijze aan het werk te zijn...