U bent hier

Nieuws

14 augustus 2019
Ouderen, zieken en gehandicapten die afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning, hebben recht op een veilige zorg- en woonomgeving. En recht op professionals en vrijwilligers om...
16 juli 2019
Zorg- en welzijnsorganisaties die subsidie aanvragen via SectorplanPlus investeren daarmee in nieuwe en gemotiveerde medewerkers voor de sector Zorg en Welzijn. Voor de kosten van...
10 juli 2019
Samen op zoek naar ‘minder administratieve lasten, meer vertrouwen en verantwoorden op basis van gezond verstand’ Verantwoording van geld en activiteiten in de zorgsector is een...
10 juli 2019
Werkgevers hebben grote behoefte aan talentvolle mensen in de zorg. Veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt staan te springen om aan het werk te gaan. Dat biedt kansen en...
9 juli 2019
Jaarcongres HRM in de Zorg – 17 september (’s-Hertogenbosch) Al 13 jaar, met jaarlijks 350 deelnemers, hét jaarcongres voor & door HR, bestuur/directie en lijnmanagers...
8 juli 2019
Betaalbare huisvesting voor nieuwe medewerkers in centrum Leiden Topaz wil de voormalige locatie Groenhoven de komende vijf jaar tijdelijk gaan inzetten als huisvesting voor (...
24 juni 2019
Wat doet een jongeman in flitsend blauw colbert met bloemen en baard in een locatie voor ouderenzorg in Gouda? Dit is de aftrap van de onderwerpen leerklimaat en intersectorale...
17 juni 2019
Duurzame inzetbaarheid is een hot item en niet zonder reden. We lezen elke dag in diverse media waarom het belangrijk is om op een vitale en competente wijze aan het werk te zijn...
17 juni 2019
1 op de 10 zorgprofessionals is digitbeet. In hun opleiding was er vaak nog geen aandacht voor. Ze schamen zich ervoor en verbergen het voor hun manager. Toch is het...
3 juni 2019
Aantrekken en behouden van (nieuwe) medewerkers: hoe doe je dat? Om het personeelstekort het hoofd te bieden, worden allerlei maatregelen genomen. We kijken anders naar...
28 mei 2019
De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en ActiZ werken samen aan een nieuwe, landelijke opleidingsaanpak voor volwassenen: via leereenheden. Maatwerk voor doorstromers en zij-...
28 mei 2019
Volgens het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is er in 2022 een tekort van 80.000 medewerkers in zorg en welzijn, met een kans dat dat tekort zelfs 55.000 is. Jelle...
27 mei 2019
Een integraal beleid op duurzame inzetbaarheid is binnen elke organisatie een vereiste om structureel te kunnen werken aan behoud en professionalisering van het...
27 mei 2019
Afgelopen week heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan de Tweede Kamer laten weten voor tijdvak 3 alle aangevraagde opleidingsprojecten volledig te...
22 mei 2019
Op 15 mei j.l. hebben de bij Care2Care aangesloten verpleeghuiszorgaanbieders Zorgpartners, WelThuis, Cedrah, Huize Winterdijk, de Zevenster en het Zorgkantoor VGZ, getekend voor...
30 april 2019
Ouderenzorgorganisatie Zorgwaard is nog niet zo lang aangesloten bij het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn. “Vaak moet er een aanleiding zijn om dit soort stappen te nemen”,...
24 april 2019
De sector zorg en welzijn heeft de komende jaren veel extra medewerkers nodig. In de regio Rijn Gouwe zetten we ons samen in om medewerkers te behouden en mensen te motiveren om...
24 april 2019
Zorg- en welzijnsorganisaties in de regio Rijn Gouwe verwachten in 2021 een tekort van 3.430 mensen. Om de continuïteit van zorg niet in gevaar te brengen, moet actie worden...
24 april 2019
Meer dan 220 zorgorganisaties starten samen een grootschalig, landelijk onderzoek naar de vertrekredenen van hun medewerkers. Dit doorlopende onderzoek moet hen inzicht geven in...
23 april 2019
Sinds december 2017 kunnen werkgevers binnen Zorg en Welzijn een beroep doen op het SectorplanPlus voor de scholing van nieuwe beroepskrachten. Inmiddels zijn er drie...