U bent hier

Medewerkers en bestuur

Bureaumedewerkers
 

Lilian Menu
Sinds 1 januari is Lilian Menu directeur a.i. bij Care2Care. Hiervoor is ze in verschillende rollen als directeur, manager en adviseur werkzaam geweest in de non-profitsector. Haar kennis en kunde ligt op het gebied van strategische HR en arbeidsvraagstukken. Care2Care heeft in de regio een mooie rol om samen met werkgevers en overige stakeholders te werken aan een goede balans op de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zodat nu en in de toekomst de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg gewaarborgd blijft. Lilian gelooft in de meerwaarde van het samenwerkingsverband in Rijn Gouwe om de tekorten in de regio op te lossen. Dit kan door de zorg- en welzijnsorganisaties te verbinden en samen te leren, te delen en successen te vermenigvuldigen.

Het is een eer om met een enthousiast (jong) team de regio te ondersteunen. .. en er iets moois van te maken…. Verbindende factor te zijn.

lilian@care2care.nl
Directeur a.i.
Tel. (0182) 35 60 35
 

Maartje Bouwens
Maartje is sinds 28 augustus werkzaam bij Care2Care. In juni 2016 heeft zij de opleiding Management in de zorg afgerond aan de Hogeschool Utrecht. Als projectmedewerker ligt haar focus op de thema’s duurzame inzetbaarheid en arbeidsmarktonderzoek. Naast haar reguliere werkzaamheden is zij op 01 september gestart met de deeltijd Master Innovatie in Zorg en Welzijn (MIZW) aan de Hogeschool Utrecht. De onderzoeken en verbetertrajecten die zij voor deze master zal uitvoeren, zullen ook van toegevoegde waarde zijn voor Care2Care.

maartje@care2care.nl
Projectleider Duurzame Inzetbaarheid & Innovatie
Tel. (0182) 35 60 35

 

Alwin Lusing

Alwin is sinds half juli werkzaam als projectleider bij Care2Care en richt zich vooral op de thema’s Werken en Behoud. Hij was lange tijd werkzaam als HR-adviseur bij zorg- en onderwijsorganisaties en heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in Duurzame Inzetbaarheid en Vitaliteit. Hij krijgt energie van Samen werken aan oplossingen om medewerkers langer vitaal en betrokken te houden bij de organisatie. Waarbij uitval/verzuim voorkomen kan worden.

alwin@care2care.nl
Projectleider Duurzame Inzetbaarheid & Vitaliteit
(0182) 35 60 35

 

 

Lies Lokkerbol
Lies werkt sinds 1 maart werk met veel plezier bij Care2Care. De overstap naar de functie van projectleider onderwijs – arbeidsmarkt, komt voor haar op een mooi moment. Ze heeft veel ervaring opgedaan in verschillende functies bij diverse organisaties in onderwijs en zorg, waarvan ruim 20 jaar in het (volwassen)onderwijs en de afgelopen 16 jaar bij verschillende zorgorganisaties. In haar loopbaan waren veranderen, opbouwen, managen, onderzoek, opleiden, afstemmen en samenwerken belangrijke kernbegrippen die zeker ook in deze nieuwe functie goed van pas komen.

lies@care2care.nl
Projectleider onderwijs - arbeidsmarkt & RAAT
Tel. (0182) 35 60 35
 

Esther Breunese
Esther werkt sinds september 2019 bij Care2Care als adviseur arbeidsmarktmobiliteit. Ze heeft een achtergrond in arbeids- en organisatiepsychologie en werkervaring als studiekeuze- en loopbaancoach. Ze gaat zich richten op het uitbouwen van het Regionaal Contactpunt en zorgen dat mensen die in zorg en welzijn willen werken hun weg vinden in onze regio.

esther@care2care.nl
Adviseur arbeidsmarktmobiliteit
(0182) 35 60 35

 

 

 

 

Erik van der Schee
Erik werkt sinds begin juni 2017 bij Care2Care als dataverwerker. Vanuit de studie gezondheidswetenschappen is hij de ICT-wereld ingerold en nu is hij betrokken bij het arbeidsmarktonderzoek van Care2Care. Het verzamelen en verwerken van personeelsgegevens van zorginstellingen in onze regio is zijn voornaamste bezigheid.

erik@care2care.nl
Financiën & APK
Tel. (0182) 35 60 35

 

 

Misha Hage
Sinds 4 september 2017 is Misha Hage het team van Care2Care komen versterken. Misha heeft een jarenlange achtergrond in Marketing & Communicatie. Ze heeft zowel aan de bureauzijde als aan de klantzijde gewerkt, bij profit- en non-profitorganisaties. De laatste jaren bij een zorgorganisatie waar zij zich onder andere heeft beziggehouden met de communicatie rondom nieuwe woonservicecentra, de website, nieuwsbrieven, in- en externe communicatie, etc. Haar ervaring in het aan veel projecten tegelijk werken met veel verschillende  doelgroepen, gaat goed van pas komen in deze nieuwe functie.

misha@care2care.nl
Communicatieadviseur
Tel. (0182) 35 60 35
 

 

 

 

Bestuur

Om goed te kunnen functioneren heeft Care2Care een breed draagvlak nodig binnen de sector. Daarom bestaat het bestuur van de stichting uit vertegenwoordigers van zowel werkgevers- als werknemers in de sector. Chris Boeijinga is in zijn functie van directeur van Care2Care verantwoordelijk voor de uitvoering van activiteiten door het bureau en aanspreekpunt voor het bestuur.

De bestuursleden zijn afkomstig van zorg- en welzijnsinstellingen in ons werkgebied.
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Dhr. J.Y. Brehler
Regionale Organisatie Huisartsen West-Nederland

Dhr. D. van Duijn, vice-voorzitter
Zorgpartners Midden-Holland

Mw. G.J. Houtekamer, penningmeester
`s Heerenloo zorggroep sector West-Nederland

Mw. C.M.M. Ineke, voorzitter
Libertas Leiden

Dhr. O. Jelsma, secretaris
mboRijnland

Mw. drs. J.H.L. van Meulebrouck
Leids Universitair Medisch Centrum

 

Care2Care is aangesloten bij RegioPlus, het samenwerkingsverband van zestien regionale arbeidsmarktorganisaties van werkgevers in de sector zorg en welzijn. In dit landelijk dekkend netwerk vormt RegioPlus de verbinding tussen landelijke thema’s en regionaal beleid.
Kijk voor meer informatie op de website van RegioPlus.

 

 

Foto`s:Sylvia te Riele fotografie: www.sylviateriele.nl