U bent hier

Medewerkers en bestuur

Bureaumedewerkers
 

Lilian Menu
Sinds 1 januari 2019 is Lilian Menu directeur a.i. bij Care2Care. Hiervoor is ze in verschillende rollen als directeur, manager en adviseur werkzaam geweest in de non-profitsector. Haar kennis en kunde ligt op het gebied van strategische HR en arbeidsvraagstukken. Care2Care heeft in de regio een mooie rol om samen met werkgevers en overige stakeholders te werken aan een goede balans op de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zodat nu en in de toekomst de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg gewaarborgd blijft. Lilian gelooft in de meerwaarde van het samenwerkingsverband in Rijn Gouwe om de tekorten in de regio op te lossen. Dit kan door de zorg- en welzijnsorganisaties te verbinden en samen te leren, te delen en successen te vermenigvuldigen.

Het is een eer om met een enthousiast (jong) team de regio te ondersteunen bij het terugdringen van de arbeidsmarkt tekorten.

lilian@care2care.nl
Directeur a.i.
Tel. (0182) 35 60 35

 

Maartje Bouwens
Maartje is als projectleider werkzaam bij Care2Care. In 2016 heeft zij de opleiding Management in de zorg afgerond aan de Hogeschool Utrecht. Als projectmedewerker ligt haar focus op de thema’s duurzame inzetbaarheid en arbeidsmarktonderzoek. Naast haar reguliere werkzaamheden is zij op 01 september gestart met de deeltijd Master Innovatie in Zorg en Welzijn (MIZW) aan de Hogeschool Utrecht. De onderzoeken en verbetertrajecten die zij voor deze master zal uitvoeren, zullen ook van toegevoegde waarde zijn voor Care2Care.

maartje@care2care.nl
Projectleider Duurzame Inzetbaarheid & Innovatie
Tel. (0182) 35 60 35

 

 

Alwin Lusing
Alwin is werkzaam als projectleider bij Care2Care en richt zich vooral op de thema’s Werken en Behoud. Hij was lange tijd werkzaam als HR-adviseur bij zorg- en onderwijsorganisaties en heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in Duurzame Inzetbaarheid en Vitaliteit. Hij krijgt energie van Samen werken aan oplossingen om medewerkers langer vitaal en betrokken te houden bij de organisatie. Waarbij uitval/verzuim voorkomen kan worden.

alwin@care2care.nl
Projectleider Duurzame Inzetbaarheid & Vitaliteit
(0182) 35 60 35

 

 

Lies Lokkerbol
Lies werkt sinds 1 maart 2019 met veel plezier bij Care2Care. De overstap naar de functie van projectleider onderwijs – arbeidsmarkt, komt voor haar op een mooi moment. Ze heeft veel ervaring opgedaan in verschillende functies bij diverse organisaties in onderwijs en zorg, waarvan ruim 20 jaar in het (volwassen)onderwijs en de afgelopen 16 jaar bij verschillende zorgorganisaties. In haar loopbaan waren veranderen, opbouwen, managen, onderzoek, opleiden, afstemmen en samenwerken belangrijke kernbegrippen die zeker ook in deze nieuwe functie goed van pas komen.

lies@care2care.nl
Projectleider onderwijs - arbeidsmarkt & RAAT
Tel. (0182) 35 60 35
 

 

Esther Breunese
Esther werkt sinds september 2019 bij Care2Care als adviseur arbeidsmarktmobiliteit. Ze heeft een achtergrond in arbeids- en organisatiepsychologie en werkervaring als studiekeuze- en loopbaancoach. Ze gaat zich richten op het uitbouwen van het Regionaal Contactpunt en zorgen dat mensen die in zorg en welzijn willen werken hun weg vinden in onze regio.

esther@care2care.nl
Adviseur arbeidsmarktmobiliteit
(0182) 35 60 35

 

 

Renske Mijderwijk
Renske is Eventcoördinator, bij Care2Care is zij verantwoordelijk voor o.a. de Week van Zorg en Welzijn, de Care2Care inspiratiedag en de Sterk in je Werk-week.

Haar jarenlange ervaring op het gebied van marketing en events komt goed van pas en het organiseren van events geeft haar een enorme boost: “Het is echt tof om te zien dat al je voorbereidingen tot uiting komen op een event en helemaal als het een succes blijkt te zijn!” Samen met het team wil ze een bijdrage leveren om het personeelstekort in de branche te verkleinen. “Tevreden en voldoende werknemers in zorg en welzijn, daar moeten we met elkaar naar toe werken.” 

renske@care2care.nl
Eventcoördinator
(0182) 35 60 35

 

Monique van der Heijden

monique@care2care.nl
Coördinator Sterk in je Werk
(0182) 35 60 35

 

 

 

 

 

 

Erik van der Schee
Erik werkt bij Care2Care als dataverwerker. Vanuit de studie gezondheidswetenschappen is hij de ICT-wereld ingerold en nu is hij betrokken bij het arbeidsmarktonderzoek van Care2Care. Het verzamelen en verwerken van personeelsgegevens van zorginstellingen in onze regio is zijn voornaamste bezigheid.

erik@care2care.nl
Financiën & APK
Tel. (0182) 35 60 35

 

 

 

Misha Hage
Misha Hage is als communicatie adviseur het team van Care2Care komen versterken. Misha heeft een jarenlange achtergrond in Marketing & Communicatie. Ze heeft zowel aan de bureauzijde als aan de klantzijde gewerkt, bij profit- en non-profitorganisaties. De laatste jaren bij een zorgorganisatie waar zij zich onder andere heeft beziggehouden met de communicatie rondom nieuwe woonservicecentra, de website, nieuwsbrieven, in- en externe communicatie, etc. Haar ervaring in het aan veel projecten tegelijk werken met veel verschillende  doelgroepen, gaat goed van pas komen in deze nieuwe functie.

misha@care2care.nl
Communicatieadviseur
Tel. (0182) 35 60 35

 

Susan Sirag
Sinds 1 oktober 2019 is Susan Sirag officemanager bij Care2Care. Hiervoor is zij in verschillende rollen als projectmanager, changemanager en officemanager werkzaam geweest binnen het bedrijfsleven (ICT/Telecom) . De overstap naar de zorg-en welzijnssector is een zeer weloverwogen keuze geweest. "Ik mag mijzelf typeren als een 'mensenmens' en wil mij heel graag kunnen identificeren met dátgeen wat ik belangrijk vind binnen een organisatie; werkzaam zijn binnen een organisatie waarbij de mens centraal staat". Susan krijgt veel energie van “ontzorgen”, dat zit in haar DNA, waarbij geen dag hetzelfde is. “Saai is haar allergie en van zorgen krijgt ze energie” Deze elementen vindt zij terug in haar werkzaamheden binnen Care2Care.

 

 

susan@care2care.nl
Officemanager
Tel. (0182) 35 60 35

 

Ingrid van den Burg
Sinds 1 november 2019 ben ik gestart bij het Ministerie van VWS als Adviseur regioteam Werken in de Zorg. Vanuit deze rol zal ik anderhalve dag per week aanwezig zijn bij Care2Care om zo te kunnen bijdragen aan een goede verbinding tussen het beleid van het ministerie en de praktijk in de regio.

Na mijn studie Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen in Wageningen ben ik mijn loopbaan gestart in het bedrijfsleven. Daarna heb ik een overstap gemaakt naar de non-profit sector waarbij ik aan het thema zorg en gezondheid heb gewerkt vanuit verschillende invalshoeken, zowel in Nederland als ook in ontwikkelingslanden.

Het geeft mij veel voldoening dat ik in deze functie mijn ervaring op het gebied van projectmanagement, verbinden van partijen en adviseren nu kan inzetten voor een zo belangrijk thema als de tekorten aan personeel in de zorg.

Graag ga ik aan de slag om samen met jullie verder te werken aan een duurzame aanpak van de arbeidsmarkttekorten.

 

Bestuur

Om goed te kunnen functioneren heeft Care2Care een breed draagvlak nodig binnen de sector. Daarom bestaat het bestuur van de stichting uit vertegenwoordigers van zowel werkgevers- als werknemers in de sector. Lilian Menu is in haar functie van directeur van Care2Care verantwoordelijk voor de uitvoering van activiteiten door het bureau en aanspreekpunt voor het bestuur.

De bestuursleden zijn afkomstig van zorg- en welzijnsinstellingen in ons werkgebied.
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Dhr. J.Y. Brehler
Regionale Organisatie Huisartsen West-Nederland

Dhr. D. van Duijn, vice-voorzitter
Zorgpartners Midden-Holland

Mw. G.J. Houtekamer, penningmeester
`s Heerenloo zorggroep sector West-Nederland

Mw. C.M.M. Ineke, voorzitter
Libertas Leiden

Dhr. O. Jelsma, secretaris
mboRijnland

Mw. drs. J.H.L. van Meulebrouck
Leids Universitair Medisch Centrum

 

Care2Care is aangesloten bij RegioPlus, het samenwerkingsverband van zestien regionale arbeidsmarktorganisaties van werkgevers in de sector zorg en welzijn. In dit landelijk dekkend netwerk vormt RegioPlus de verbinding tussen landelijke thema’s en regionaal beleid.
Kijk voor meer informatie op de website van RegioPlus.

 

 

Foto`s:Sylvia te Riele fotografie: www.sylviateriele.nl