U bent hier

Duurzame inzetbaarheid

Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers goed, gezond en gemotiveerd bij je werken?

Een duurzaam inzetbare medewerker is productief, gemotiveerd en kan op een zo gezond mogelijke manier werkzaamheden uitvoeren. 

Het werkvermogen geeft aan in welke mate een werknemer zowel lichamelijk als geestelijk in staat is om zijn huidige werk uit te voeren. Het wordt bepaald door de balans tussen individuele kenmerken (gezondheid, competenties, waarden en houding) en werkvereisten. Als beide goed op elkaar zijn afgestemd, dan spreken we van een goed werkvermogen. Dat evenwicht is niet statisch, het evolueert in de tijd. Het is zaak om er gedurende de gehele loopbaan regelmatig bij stil te staan en er zo voor te zorgen dat het werkvermogen behouden blijft of verbeterd kan worden.
Een goed werkvermogen draagt bij aan duurzame inzetbaarheid, daarom kan men ook inzetbaarheid lezen daar waar werkvermogen staat.

 

Het Huis van Werkvermogen en de Work Ability Index (WAI)

In Finland erkende men eerder dan in de rest van Europa de gevolgen van een babyboom van na de Tweede Wereldoorlog. Vergrijzing en een generatie die massaal de arbeidsmarkt zou verlaten. De noodzaak voor het vinden van oplossingen was groot. De vraag was hoe vangen we krimp op de arbeidsmarkt op en blijven we ook nog productief?

De oplossing werd gezocht in het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking. Om die duurzame inzetbaarheid te vergroten werd een methode ontwikkeld om het individuele werkvermogen vast te stellen én zijn de factoren in kaart gebracht die daarop van invloed zijn. 

De Finse Prof. Dr. Juhani Ilmarinen is de grondlegger van het gedachtegoed rondom werkvermogen, het "Huis van Werkvermogen" en de  Work Ability Index (WAI). Hij ontwikkelde zijn visie en de methode bij het Finnish Institute of Occupational Health (FIOH) in Helsinki. 

Het inzicht in werkvermogen gedurende iemands werkzame leven en welke factoren daarop van invloed zijn, is het resultaat van het onderzoek in de jaren tachtig naar nieuwe concepten rond werk, pensionering en het vaststellen van criteria voor de pensioenleeftijd. Nog steeds actueel, ook in Nederland.

 

 

Meer informatie

Heeft u behoefte aan meer informatie, overleg of advies met betrekking tot duurzame inzetbaarheid? Neem dan contact op met Maartje Bouwens via (0182) 35 60 35 of maartje@care2care.nl