U bent hier

Duurzame inzetbaarheid

 

Waarom duurzame inzetbaarheid?

De afgelopen jaren is duurzame inzetbaarheid een belangrijk maatschappelijk thema geworden. Ontwikkelingen in de demografie (vergrijzing en ontgroening) en de arbeidsmarkt in de zorg- en welzijnssector benadrukken de noodzaak van competente, gezonde en gemotiveerde werknemers die in staat zijn tot aan de pensioenleeftijd, of zelfs nog daarna, aan het arbeidsproces te kunnen deelnemen (Dam, Vuuren, & Heijden, 2016). Zowel kwantitatief als kwalitatief wordt er meer van zorgmedewerkers gevraagd. De toenemende zorgvraag zorgt voor een grotere kwantitatieve druk op zorgprofessionals om met minder mensen meer en vooral complexere zorg te leveren (Van Vuuren, Caniëls, & Semeijn, 2011).

Om in de toekomst de benodigde zorg adequaat te kunnen blijven leveren, is het van belang te zorgen dat medewerkers duurzaam inzetbaar zijn en blijven. Zij zijn een constante waarde voor het waarborgen van kwalitatief hoogwaardige zorg en dienstverlening voor iedereen, nu en in de toekomst.

 

Definitie van de term ‘duurzame inzetbaarheid’

De term duurzame inzetbaarheid is geen vastomlijnd begrip met eenduidige inhoud. Duurzaam inzetbaarheidsbeleid is maatwerk en de aandachtsgebieden zijn net zo gevarieerd als het aanwezige instrumentarium. De ene organisatie heeft behoefte aan meer flexibiliteit en mobiliteit van het personeel om mensen op de langere toekomstperspectief te kunnen bieden. Bij een andere organisatie is vitaliteit een thema dat extra aandacht nodig heeft, willen medewerkers gezond en fit de eindstreep halen. Om aan alle aandachtsgebieden recht te doen, hanteert Care2Care in haar beleid duurzame inzetbaarheid daarom de volgende definitie:

“Duurzame inzetbaarheid betekent dat medewerkers doorlopend in hun arbeidsleven over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden, alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te blijven functioneren. Dit impliceert een werkcontext die hen die hen hiertoe in staat stelt, evenals een attitude en motivatie om deze mogelijkheden daadwerkelijk te benutten” (Sociaal Economische Raad, 2009)

Uit de definitie van de SER (2009) kunnen drie aandachtsgebieden worden gehaald die gezamenlijk de inzetbaarheid van medewerkers bewaken, namelijk:

 

  • Vitaliteit: de mate waarin een werknemer energiek is, motivatie, veerkracht en doorzettingsvermogen heeft.

 

  • Werkvermogen: de mate waarin een werknemer fysiek, psychisch en sociaal in staat is om te werken.

 

  • Employability: het vermogen van een werknemer om zichzelf professioneel te blijven ontwikkelen en daardoor aantrekkelijk wordt of blijft voor de arbeidsmarkt.

 

Care2Care en duurzame inzetbaarheid

Care2Care ondersteunt organisaties in zorg en welzijn in de regio in het opzetten van een integraal duurzaamheidsbeleid. Door middel van het organiseren en faciliteren van (netwerk)bijeenkomsten, trainingen en deskundigheidsbevordering helpen we organisaties om medewerkers duurzaam inzetbaar te maken en/ of te houden. Dit met het uiteindelijke doel om betrokken medewerkers zo lang mogelijk voor zorg en welzijn te behouden.
Klik hier voor de meest actuele ontwikkelingen en activiteiten.

 

Meer informatie

Heb je behoefte aan meer informatie, overleg of advies met betrekking tot duurzame inzetbaarheid? Neem dan contact op met Maartje Bouwens via (0182) 35 60 35 of maartje@care2care.nl

 

Handige documenten

Subsidieoverzicht duurzame inzetbaarheid in 2019