U bent hier

Arbeidsmarktonderzoek en APK

Arbeidsmarktonderzoek

Facts & figures in Rijn Gouwe

Nederland vergrijst, de levensverwachting stijgt en daarmee neemt de behoefte aan zorg toe. Dit betekent dat ook de vraag naar personeel in de zorg- en welzijnssector blijft toenemen. Om de arbeidsmarkttekorten op te lossen, is er afgelopen jaren veel aandacht besteed aan de instroom van nieuw personeel. De arbeidsmarktcijfers laten zien dat het aantal nieuwe medewerkers in zorg en welzijn in onze regio inderdaad is toegenomen. Een mooi resultaat, dat we graag willen behouden.

De facts & figures geven een overzicht van de arbeidsmarktcijfers in de regio Rijn Gouwe. Wat opvalt is dat een focus alleen op instroom niet genoeg is om te kunnen voldoen aan de steeds groter wordende zorgvraag. Het is nog belangrijker om aandacht te hebben voor het behoud van personeel en slimmer en anders werken.

Care2Care ondersteunt aangesloten organisaties bij de ontwikkeling van arbeidsmarktbeleid. We organiseren diverse bijeenkomsten, delen onze kennis en expertise, geven advies en inspireren. En werken samen aan instroom, doorstroom en behoud van personeel in zorg en welzijn in Zuid-Holland Noord en Midden-Holland.

Op Arbeidsmarkt in Beeld staat up-to-date arbeidsmarktinformatie voor zorginstellingen, overheden, bedrijven, het onderwijs en andere geïnteresseerden in zorg en welzijn. 

Wil je gedrukte exemplaren van de facts & figures aanvragen of meer informatie? Neem dan contact op met Alwin Lusing via alwin@care2care.nl of (0182) 35 60 35.

Download hier arbeidsmarkt fact & figures zorg en welzijn in Rijn Gouwe 2019.

 

Plannen Care2Care 2020

Wij zijn druk bezig met onze plannen voor volgend jaar. Ook 2020 staat in het teken van delen van kennis en expertise, advisering en inspiratie. En werken we samen met aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties aan instroom, doorstroom en behoud van personeel in zorg en welzijn in Zuid-Holland Noord en Midden-Holland.

Het is belangrijk dat onze activiteiten aansluiten op de wensen en behoeften van de zorg- en welzijnsorganisaties. Om jouw wensen voor 2020 kenbaar te maken, kun je deze korte vragenlijst invullen.

 

DE CARE2CARE ARBEIDSMARKTPRESTATIEKAART EN ORGANISATIE SPECIFIEKE RAPPORTAGE

Een van de instrumenten die gebruikt wordt voor het arbeidsmarktonderzoek is de door Care2Care ontwikkelde en unieke ArbeidsmarktPrestatieKaart (APK). Op basis van aangeleverde cijfers vanuit zorg- en welzijnsorganisaties kan Care2Care zowel op landelijk niveau als binnen een organisatie (tot op afdelingsniveau) allerlei data vergelijken, zoals de leeftijdsverdeling en de trend van het aantal 50-plus werknemers, het aantal in dienst getreden en afgevloeide werknemers in een bepaalde periode, het ziekteverzuim, de contractgrootte en de ontwikkeling van de functieniveaus. Door clustering van functienamen kunnen hoofdgroepen van medewerkers onderscheiden worden zoals zorg, facilitair en management.
APK kent vele mogelijkheden. Zo kunnen organisaties personeelscijfers van verschillende locaties met elkaar laten vergelijken of benchmarken met een specifieke branche uit zorg en welzijn.

Organisaties die cijfers aanleveren en daarmee bijdragen aan de APK ontvangen naast de arbeidsmarktrapportage ook een organisatie specifiek rapport.
Benieuwd naar een organisatie specifiek rapport? Download hier een voorbeeld.

Op aanvraag is het mogelijk een maatwerk rapportage te leveren op basis van de vraagstelling.
Heb je hierover vragen of behoefte aan advies, neem dan contact op met Erik van der Schee via (0182) 35 60 35 of erik@care2care.nl

 

Goed om te weten:

Brondata
Voor de APK gebruiken we de anonieme data (de zogeheten brondata) die werkgevers uit onze regio beschikbaar stellen. De gemaakte tabellen en grafieken die we hierop baseren, bieden daardoor een goed beeld, maar vormen niet de absolute waarden voor de gehele regio.

Niet alle werkgevers in de regio Rijn Gouwe nemen deel aan de APK. Gezien het brede belang voor de regionale arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn zijn aan deelname geen kosten verbonden. Voor een nog beter beeld van de regionale arbeidsmarkt op functieniveau zijn meer cijfers nodig. Help jij ons hier mee verder?
Wil je meer weten over de APK, wil je deelnemen of ben je nieuwsgierig naar de achtergronden en onderbouwing van ons onderzoek, neem dan gerust contact op.
 

Bescherming persoonsgegevens
Care2Care verwerkt voor het arbeidsmarktonderzoek persoonsgegevens. De persoonsgegevens die Care2Care van de instellingen in de regio ontvangt, worden geanonimiseerd en uitsluitend gehanteerd ten behoeve van het verrichten van onderzoek van de arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn. Er worden dus geen namen en adressen van personen aangeleverd.

Care2Care sluit met organisaties die deelnemen aan de ArbeidsMarktPrestatiekaart een verwerkersovereenkomst waarbij de privacy volgens de AVG-regels gewaarborgd wordt.

Heb je vragen m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens t.b.v. het arbeidsmarktonderzoek en de ArbeidsMarktPrestatiekaart, neem dan contact met ons op via (0182) 35 60 35.