Neem ook eens een kijkje op het loopbaanportaal

Care2Care is een regionale arbeidsmarktorganisatie opgericht voor en door zorg- en welzijnsorganisaties in het werkgebied Midden-Holland en...

Nieuws

14 augustus 2019
Ouderen, zieken en gehandicapten die afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning, hebben recht op een veilige zorg- en woonomgeving. En...
16 juli 2019
Zorg- en welzijnsorganisaties die subsidie aanvragen via SectorplanPlus investeren daarmee in nieuwe en gemotiveerde medewerkers voor de...
10 juli 2019
Samen op zoek naar ‘minder administratieve lasten, meer vertrouwen en verantwoorden op basis van gezond verstand’ Verantwoording van geld...
10 juli 2019
Werkgevers hebben grote behoefte aan talentvolle mensen in de zorg. Veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt staan te springen om...
Care2Care is de regionale arbeidsmarktorganisatie opgericht door en voor zorg- en welzijnsorganisaties in de regio Rijn Gouwe. Samen met...